درخواست اقدام (به زبان شما)

Aufruf | Demo & Kundgebungen | Materialien | Kulturprogramm | Unterzeichner


Dari/Farsi

روز اجرا برای قانون بین الملی حقوق بشر
توبینگن هفتم دسامبر 2018
ساعت 17 سخنرانی و راهپیمایی از Haagtor به Karlstraße
ساعت 20 کنسرت در Sudhaus با„Strom und Wasser“: Eine Million gegen Rechts
ساعت 22.30 جشن در Sudhaus: „human right FUNdamental is“

نگرانی های ما / تقاضاهای راهپیمایی ما عبارتند از
• حقوق بشر غیر قابل تقسیم هستند-معتبر برای همه ی مردم
• حقوق بشر هیچ محدودیتی ندارد-برای یک سیاست همبستگی و بشردوستانه با پناهندگان به جای جدایی، تبعید و تقسیم نژادی جامعه
• احترام بجای نژاد پرستی-حقوق زنان برای همه ی آنها اعتبار دارند،انتقاد از سکس گرا ها و خشونت جنسی باید به همه ی مردان هدایت شود
• مبارزه با دلایل مهاجرت پناهندگان،نه با پناهندگان- حق زندگی نیز در دریای مدیترانه معتبر است و نجات یک “ Menschenrechtsfundamentalismus “ نیست
• فضای جووی زندگی یک کالا نیست-ایجاد مسکن مناسب برای همه
• برای یک شهر اجتماعی و پایدار-برای سیاست شهری که به سود مردم است بجای سیاست یکطرفه که کاپیتالیسم تکلونوژی پیشرفته را حمایت میکند

همه اطلاعات فوق را میتوانید در سایت زیر مشاهده فرمایید

Aktionstag zum internationalen Tag der Menschenrechte am 07.12.2018


بیایید و با ایده ها، موضوعات، محتوا و فعالیت های خود نگرانی ها، خواسته ها، آگهی ها، علائم، موسیقی … خود را با شما به ارمغان بیاورید!
حق انسانی ثابت است

راه ارتباطی- bleiberecht@mtmedia.org